Carti SF

„Literatura ştiinţifico-fantastică plăsmuieşte „lumi posibile”, dar aceste universuri sunt, totuşi altele decât ale noastre: ele sunt prea hiperbolice, prea „poleite” spre a ne aparţine. Se desprinde astfel mai limpede şi esenţa incompatibilităţii dintre science-fiction şi fantastic; pe câtă vreme primul tărâm ne poartă spre nişte realităţi superlative, în care savantul şi maşina lui sunt aprioric admişi ca făpturi năzdrăvane, totul aflându-se aici la discreţia irezistibilului deus ex machina numit ştiinţă, cel deal doilea îşi propune, din contră, să introducă în această lume adierea tulburătoare a altor „lumi posibile.” Dacă vom adăuga aspectul aranjat al conflictului şi nelipsitele happy-end-uri, vocaţia aromitor-fabuloasă a literaturii de anticipaţie va apărea într-o lumină şi mai edificatoare.